Menu

Banner Participatie en medezeggenschap

Banner Klik kaart

Een aantal jaren geleden is binnen GGZ Oost Brabant een proces in gang gezet om cliënten, familie en naasten en medewerkers intensief te betrekken bij het maken van nieuw beleid. We hebben dat toen ZOEMEN genoemd, een afkorting van Zorg, Ondersteuning, Ervaringsdeskundigheid, Medezeggenschap en Netwerkpartners.

Het is ons werkwoord geworden voor participeren. Een unieke manier van MEEPRATEN, MEEDENKEN en MEEDOEN, die ervoor zorgt dat mensen op de hoogte zijn van relevante ontwikkelingen en expliciet invloed hebben in het maken van beleid.

Dit participatiemodel heeft ons al veel opgeleverd. We zijn ervan overtuigd dat het de kwaliteit van ons werk naar een hoger plan tilt. We zetten het ZOEMEN daarom blijvend in en ontwikkelen het verder.

Ga naar boven

Achtergrond-blauw