Skip to main content

Missie en visie

Geheel in lijn met onze visie organiseren
wij de zorg rondom de cliënt.

Inspirerend doel

Met onze zorgexperts in de hoofdrol zijn wij dé netwerkspeler die gaat voor de mentaal gezondste regio in 2025. Dit streven dient als ons kompas. Hierin zijn onze zorgexperts het kloppend hart. Waarom? Omdat zij de ambitie hebben om het elke dag beter te doen. Zij zijn degenen die het verschil maken in (behandel)relatie met de cliënt, de coachende rol in het netwerk en (wetenschappelijk) onderzoek, dat we ook inzetten om zorg te voorkomen. Dag in, dag uit. De een heeft hierbij direct contact met de cliënt, de ander indirect; als één collectief werken ze vanuit én met de juiste instelling samen aan het herstel van mensen met een mentale kwetsbaarheid.

Missie

Wij bieden excellente (hoog)specialistische GGZ aan mensen met complexe mentale problemen. We ondersteunen hen bij herstel en het bevorderen van participatie. Met als doel het bereiken van optimale functionele autonomie en kwaliteit van leven. Dat doen we met persoonsgerichte consultatie, diagnostiek, behandeling en begeleiding. Kort als het kan, intensief en langdurig als het nodig is. We leveren zorg, die je je eigen familie en naasten gunt: veilig en mensgericht.

We voelen een brede maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het continu verbeteren van de mentale gezondheidszorg en het welzijn van alle inwoners in de regio Oost-Brabant en de kop van Noord-Limburg. Op het gebied van hoogspecialistische GGZ zijn we er ook voor hen die van buiten dit gebied komen. Het gaat hier dan met name om zorg voor mensen met: LVB-Psychiatrie, Hersenletsel en neuropsychiatrie of een complexe autismespectrum- of eetstoornis.

Visie

De unieke mens staat integraal centraal vanuit verschillende leefgebieden: we hebben aandacht voor zijn gezondheid, identiteit en functioneren in verschillende rollen. We gaan uit van autonomie, eigen regie en persoonlijke krachtbronnen en zetten sterk in op het bevorderen van zelf- en samenredzaamheid. We behandelen zoveel mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving in verbinding met het netwerk van naasten en netwerkpartners. We bieden integrale herstelgerichte zorg op basis van bewezen effectieve behandelmethodes.

In ons werkgebied vinden cliënten ons daarom altijd dicht in de buurt. Daarin nemen we een actieve rol samen met netwerkpartners. Op die manier geven we samen invulling aan de maatschappelijke transformatie binnen de grote verscheidenheid aan regionale diversiteit. Om hierin te kunnen excelleren, is het van groot belang dat onze interne verbinding goed is. Ook in dat kader verwachten we van onze medewerkers flexibiliteit in de samenwerking in het in- en externe netwerk.

De combinatie van inhoudelijke expertise en regionale verankering schept een goede basis voor effectieve ondersteuning van mensen bij hun herstel. Uit de service en kwaliteit die we bieden, blijkt dat we laagdrempelig, mensgericht, oprecht belangstellend, gastvrij, integer en bevlogen zijn.

Meer weten?

Kijk op www.dejuisteinstelling.nl en ontdek in 1 minuut onze Meerjarenstrategie 2025