Skip to main content

Ons zorgaanbod Ouderen

(65 jaar en ouder)

Tweede en derdelijns geestelijke gezondheidszorg ook wel gespecialiseerde GGZ, dat is wat wij bieden.
Kort als het kan, intensief en langdurig als het nodig is.

Een Specialistische zorgvraag?

Met een specialistische vraag over mentale gezondheid kunt u in veel gevallen bij ons terecht. We hebben een groot aantal behandelingen en deskundige zorgexperts in huis, waarmee we u kunnen helpen bij uiteenlopende problemen en aandoeningen. We bieden (hoog)specialistische GGZ op veel gebieden.

Algemene informatie over mentale gezondheid vindt u op www.thuisarts.nl

Ouderen (65 jaar en ouder)

In 2040 is iets meer dan een kwart van de bevolking 65 jaar of ouder, het aandeel 80-plussers loopt naar verwachting rond 2050 op tot 10%. 

Er komen dus meer ouderen, die bovendien gemiddeld langer leven. Daarmee neemt ook de vraag naar (andere) ouderenpsychiatrie toe.

Wij spelen in op deze vraag, door nauw aan te sluiten bij de wensen en behoeftes van deze nieuwe generatie ouderen. We combineren aandacht voor kwaliteit van leven en eigen regie met evidence-based behandeling en een efficiënte organisatie. 

Meer informatie

Lees onze flyer

 • Bipolaire stoornis - Manisch depressief

  Mensen met een bipolaire aandoeningen hebben te maken met stemmingswisselingen. Het ene moment kunnen ze erg uitgelaten zijn (manie) en het andere moment heel neerslachtig (depressie). Wisselende stemmingen worden afgewisseld met periodes waarin iemand redelijk stabiel is.
  Deze aandoening kan gepaard gaan met psychoses. 

  Voor wie
  Wij zijn gespecialiseerd in het behandelen van bipolaire stoornissen bij:

  • Volwassenen (24-65 jaar)
  • Ouderen (65 jaar en ouder 

  Behandeling
  De behandeling van een bipolaire stoornis bestaat uit verschillende onderdelen. Hoe uw behandeling er precies uitziet hangt af van het soort bipolaire stoornis dat is vastgesteld door uw behandelaar, hoe ernstig de klachten zijn en hoe lang u deze aandoening al heeft.  

  Om een goed beeld te krijgen van uw situatie, uw problemen en de doelen die u graag wilt bereiken, krijgt u een intakegesprek met een behandelaar. Ook vragen wij u enkele vragenlijsten in te vullen. Deze geven ons informatie over uw situatie en de ernst van uw klachten.

  Als er na het intakegesprek nog onduidelijkheid is, krijgt u soms aanvullende onderzoeken, zoals persoonlijkheidsonderzoek door een psycholoog of een psychiatrisch onderzoek door een psychiater.

  Samen met u kijken we welke behandeling het beste past bij u en uw klachten.

  Uw behandeling kan bestaan uit de volgende onderdelen/ therapieën:

  • Cognitieve gedragstherapie (CGt): In deze behandeling focussen we ons op het interpreteren van informatie en het omgaan met negatieve gedachten. U leert stil te staan bij uw gedachten, negatieve manieren van denken op te sporen en te doorbreken. Samen gaan we op zoek naar een nieuwe manier om met (negatieve) gedachten en gevoelens om te gaan.
  • Gesprekstherapie: Tijdens gesprekstherapie gaat u in gesprek met een behandelaar. De behandelaar luistert naar uw persoonlijke verhaal en helpt u anders tegen bepaalde situatie aan te kijken. In gesprekstherapie leert u onder andere uzelf beter begrijpen, uw mogelijkheden en kwetsbaarheden te accepteren en uw grenzen beter aan te geven.
  • Medicatie: Medicatie wordt waar nodig, in overleg met u, ingezet ter ondersteuning aan de behandeling. 
  • Psychomotorische therapie (PMT): In deze therapie leert u beter omgaan met de gevolgen van een trauma en vergroot u de stabiliteit in uw dagelijks leven, door lichamelijke oefeningen en opdrachten te doen. Het doel van de therapie is uw eigen lichaamssignalen en gevoelens te onderzoeken, waardoor uw psychische klachten verminderen of verdwijnen.
  • Vaktherapie: Bij vaktherapie, ook wel beeldende of creatieve therapie genoemd, ligt de nadruk op dingen doen en ervaren. U leert uiting te geven aan uw gevoel door bijvoorbeeld te tekenen, schilderen, kleien of muziek te maken. De therapie kan helpen bij het verwerken van emoties en het verbeteren van sociale vaardigheden.

  Meer weten?

  Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met onze behandelsecretariaten.

 • Dementie en psychiatrische problemen bij ouderen

  Dementie is een hersenaandoening waarbij het gehele verstandelijk functioneren steeds verder achteruit gaat, zodanig dat het normale leven niet meer mogelijk is en men langzaam maar zeker totaal afhankelijk wordt van de hulp van anderen. Dementie is niet één bepaalde ziekte met één bepaalde oorzaak. Het is een syndroom, dat wil zeggen dat het gaat om een aantal met elkaar samenhangende verschijnselen die zich tegelijkertijd voordoen. Dementie is een progressieve ziekte; de verschijnselen worden in de loop van de jaren talrijker en zij nemen in ernst toe.

  Bij ouderen bestaat er vaak een samenhang met problemen die optreden als zij ouder worden, zoals verlies en verandering van sociale en maatschappelijke positie. Ouderen die naast dementie psychiatrische klachten ervaren kunnen bij ons terecht voor behandeling. 

  Voor wie

  Wij zijn gespecialiseerd in het behandelen van mensen met psychiatrische klachten, die naast dementie voorkomen. Wij bieden geen behandeling aan voor dementie. We zijn er voor: 

  • Volwassenen (24-65 jaar)
  • Ouderen (65 jaar en ouder 

  Behandeling
  Hoe uw behandeling er precies uitziet hangt af van de vorm van dementie die is vastgesteld door uw behandelaar, hoe ernstig de klachten zijn en hoe lang u al last heeft van deze aandoening. 

  Om een goed beeld te krijgen van uw situatie, uw problemen en de doelen die u graag wilt bereiken, krijgt u een intakegesprek met een behandelaar. Ook vragen wij u enkele vragenlijsten in te vullen. Deze geven ons informatie over uw situatie en de ernst van uw klachten.

  Als er na het intakegesprek nog onduidelijkheid is, krijgt u soms aanvullende onderzoeken, zoals onderzoek door een psycholoog of een psychiatrisch onderzoek door een psychiater.

  Samenwerking expertisecentrum ouderen 

  Bij de behandeling van oudere mensen met dementie werken we in de regio Helmond-Peelland intensief samen met Savant Zorg en de Zorgboog in het Integraal Expertisecentrum Ouderen (IECO). In het IECO combineren we de deskundigheid van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en die van thuiszorg, verpleging en verzorging van ouderen. 

  Uw behandeling kan bestaan uit de volgende onderdelen/ therapieën:

  • Medicatie: Medicatie wordt waar nodig, in overleg met u, ingezet ter ondersteuning aan de behandeling.
  • Omgaan met dementie: Deze therapie is een training voor partners, familieleden of andere naasten van mensen met dementie. Tijdens deze training krijgt u informatie over dementie en leert u vaardigheden om beter om te gaan met de problemen die u ervaart. Ook kunt u ervaringen met elkaar uitwisselen en krijgt u praktische tips die u in de thuissituatie kunt toepassen. 
  • Psychiatrische intensieve thuiszorg (PIT): Een psychiatrisch verpleegkundige komt regelmatig bij u thuis om u steun en begeleiding te geven. U kunt hulp of begeleiding krijgen bij het organiseren van uw huishouden en administratie, het zoeken naar en invullen van een zinvolle dagbesteding, het leren omgaan met beperkingen en uw medicijngebruik.
  • Vaktherapie: Bij vaktherapie, ook wel beeldende of creatieve therapie genoemd, ligt de nadruk op dingen doen en ervaren. U leert uiting te geven aan uw gevoel door bijvoorbeeld te tekenen, schilderen, kleien of muziek te maken. De therapie kan helpen bij het verwerken van emoties en het verbeteren van sociale vaardigheden.
  • Klinische behandeling: Soms is een opname noodzakelijk. Joseph Staete, onderdeel van GGZOost Brabant, is een voorziening voor ouderen in Veghel met een opnamecapaciteit voor 54 cliënten met complexe problematiek. Vrijwel altijd gaat het bij hen om een combinatie van psychiatrische-, lichamelijke en cognitieve problemen. Vanuit een multidisciplinair team bieden wij 24-uurs langdurende herstelondersteunende zorg, behandeling en duurzaam verblijf. 

  Meer weten?

  Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met onze behandelsecretariaten

   

 • Geheugenproblemen

  Psychische problemen kunnen ervoor zorgen dat iemands geheugen minder goed werkt. Als iemand zich (langdurig) somber of angstig voelt of een periode slecht slaapt, dan kan hij zich vaak minder goed concentreren. Ook langdurige stress, een lichamelijke ziekte, overmatig alcoholgebruik en bijwerkingen van medicijnen kunnen tot geheugenproblemen leiden. Daarnaast kan ouderdom ook een rol spelen. Andersom kunnen geheugenproblemen stress- en angstgevoelens versterken. Hierdoor kunnen de klachten erger worden.

  Bij ouderen bestaat er vaak een samenhang met problemen die optreden als zij ouder worden, zoals verlies en verandering van sociale en maatschappelijke positie. Ouderen met dementie in de cognitieve functies zoals geheugenverlies en problemen bij het uitvoeren van alledaagse handelingen (OPS) kunnen bij ons terecht voor behandeling.

  Voor wie?
  Wij zijn gespecialiseerd in het behandelen van mensen met geheugenproblemen bij wie ook sprake is van psychiatrische problemen. Wij zijn er voor:

  • Volwassenen (24-65 jaar)
  • Ouderen (65 jaar en ouder)

  Behandeling

  Geheugenproblemen kunnen allerlei oorzaken hebben. Hoe uw behandeling er precies uitziet hangt af van de ernst van uw klachten en hoe lang u al last heeft van uw geheugenproblemen.  

  Om een goed beeld te krijgen van uw situatie, uw problemen en de doelen die u graag wilt bereiken, krijgt u een intakegesprek met een behandelaar. Ook vragen wij u enkele vragenlijsten in te vullen. Deze geven ons informatie over uw situatie en de ernst van uw klachten.

  Als er na het intakegesprek nog onduidelijkheid is, krijgt u soms aanvullende onderzoeken, zoals onderzoek door een psycholoog of een psychiatrisch onderzoek door een psychiater.

  Samenwerking expertisecentrum ouderen 

  Bij de behandeling van oudere mensen met geheugenproblemen werken wij in de regio Helmond-Peelland intensief samen met Savant Zorg en de Zorgboog in het Integraal Expertisecentrum Ouderen (IECO). In het IECO combineren we de deskundigheid van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en die van thuiszorg, verpleging en verzorging van ouderen. 

  Uw behandeling kan bestaan uit de volgende onderdelen/ therapieën:

  • Medicatie: Medicatie wordt waar nodig, in overleg met u, ingezet ter ondersteuning aan de behandeling.
  • Psychiatrische intensieve thuiszorg (PIT): Een psychiatrisch verpleegkundige komt regelmatig bij u thuis om u steun en begeleiding te geven. U kunt hulp of begeleiding krijgen bij het organiseren van uw huishouden en administratie, het zoeken naar en invullen van een zinvolle dagbesteding, het leren omgaan met beperkingen en uw medicijngebruik.
  • Vaktherapie: Bij vaktherapie, ook wel beeldende of creatieve therapie genoemd, ligt de nadruk op dingen doen en ervaren. U leert uiting te geven aan uw gevoel door bijvoorbeeld te tekenen, schilderen, kleien of muziek te maken. De therapie kan helpen bij het verwerken van emoties en het verbeteren van sociale vaardigheden.

  Meer weten?

  Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met onze behandelsecretariaten

 • Zie Bipolaire stoornis