Skip to main content

Ons zorgaanbod Ouderen

(60 jaar en ouder)

Tweede en derdelijns geestelijke gezondheidszorg ook wel gespecialiseerde GGZ, dat is wat wij bieden.
Kort als het kan, intensief en langdurig als het nodig is.

Een Specialistische zorgvraag?

Met een specialistische vraag over mentale gezondheid kunt u in veel gevallen bij ons terecht. We hebben een groot aantal behandelingen en deskundige zorgexperts in huis, waarmee we u kunnen helpen bij uiteenlopende problemen en aandoeningen. We bieden (hoog)specialistische GGZ op veel gebieden.

Algemene informatie over mentale gezondheid vindt u op www.thuisarts.nl

Wij behandelen cliënten met ernstige psychiatrische problemen vanaf 70 jarige leeftijd.  Indien er tussen 60 en 70 jarige leeftijd naast psychiatrische klachten ook problemen zijn, passend bij de latere levensfase (bijvoorbeeld lichamelijke klachten, geheugenproblemen en/of problemen rondom pensionering) kunt u ook bij ons terecht.

We hebben geen behandelaanbod voor autisme, ADHD,  somatische symptoomstoornis of dementie maar indien er tevens sprake is van andere ernstige psychiatrische klachten (zoals in het overzicht is vermeld) dan kunt u wel bij ons aangemeld worden. We behandelen dan de psychiatrische klachten waarbij we rekening houden met autisme, ADHD, somatische symptoomstoornis  of dementie.

Wij hebben ook enkele woonvormen voor ouderen met psychiatrische problemen. Hiervoor is een WLZ-indicatie nodig. Deze kunt u aanvragen bij Centrum Indicatiestelling in de Zorg (CIZ).

Ouderen (65 jaar en ouder)

In 2040 is iets meer dan een kwart van de bevolking 65 jaar of ouder, het aandeel 80-plussers loopt naar verwachting rond 2050 op tot 10%. 

Er komen dus meer ouderen, die bovendien gemiddeld langer leven. Daarmee neemt ook de vraag naar (andere) ouderenpsychiatrie toe.

Wij spelen in op deze vraag, door nauw aan te sluiten bij de wensen en behoeftes van deze nieuwe generatie ouderen. We combineren aandacht voor kwaliteit van leven en eigen regie met evidence-based behandeling en een efficiënte organisatie. 

Meer informatie

Lees onze flyer

Bipolaire stoornis - Manisch depressief

Mensen met een bipolaire aandoeningen hebben te maken met stemmingswisselingen. Het ene moment kunnen ze erg uitgelaten zijn (manie) en het andere moment heel neerslachtig (depressie). Wisselende stemmingen worden afgewisseld met periodes waarin iemand redelijk stabiel is.
Deze aandoening kan gepaard gaan met psychoses. 

Voor wie?
Wij zijn gespecialiseerd in het behandelen van bipolaire stoornissen bij:

 • Volwassenen (24-65 jaar)
 • Ouderen (60 jaar en ouder)

Behandeling
De behandeling van een bipolaire stoornis bestaat uit verschillende onderdelen. Hoe uw behandeling er precies uitziet hangt af van het soort bipolaire stoornis dat is vastgesteld door uw behandelaar, hoe ernstig de klachten zijn en hoe lang u deze aandoening al heeft.  

Om een goed beeld te krijgen van uw situatie, uw problemen en de doelen die u graag wilt bereiken, krijgt u een intakegesprek met een behandelaar. Ook vragen wij u enkele vragenlijsten in te vullen. Deze geven ons informatie over uw situatie en de ernst van uw klachten.

Als er na het intakegesprek nog onduidelijkheid is, krijgt u soms aanvullende onderzoeken, zoals persoonlijkheidsonderzoek door een psycholoog of een psychiatrisch onderzoek door een psychiater.

Samen met u kijken we welke behandeling het beste past bij u en uw klachten.

Uw behandeling kan bestaan uit de volgende onderdelen/ therapieën:

 • Cognitieve gedragstherapie (CGt): In deze behandeling focussen we ons op het interpreteren van informatie en het omgaan met negatieve gedachten. U leert stil te staan bij uw gedachten, negatieve manieren van denken op te sporen en te doorbreken. Samen gaan we op zoek naar een nieuwe manier om met (negatieve) gedachten en gevoelens om te gaan.
 • Gesprekstherapie: Tijdens gesprekstherapie gaat u in gesprek met een behandelaar. De behandelaar luistert naar uw persoonlijke verhaal en helpt u anders tegen bepaalde situatie aan te kijken. In gesprekstherapie leert u onder andere uzelf beter begrijpen, uw mogelijkheden en kwetsbaarheden te accepteren en uw grenzen beter aan te geven.
 • Medicatie: Medicatie wordt waar nodig, in overleg met u, ingezet ter ondersteuning aan de behandeling. 
 • Psychomotorische therapie (PMT): In deze therapie leert u beter omgaan met de gevolgen van een trauma en vergroot u de stabiliteit in uw dagelijks leven, door lichamelijke oefeningen en opdrachten te doen. Het doel van de therapie is uw eigen lichaamssignalen en gevoelens te onderzoeken, waardoor uw psychische klachten verminderen of verdwijnen.
 • Vaktherapie: Bij vaktherapie, ook wel beeldende of creatieve therapie genoemd, ligt de nadruk op dingen doen en ervaren. U leert uiting te geven aan uw gevoel door bijvoorbeeld te tekenen, schilderen, kleien of muziek te maken. De therapie kan helpen bij het verwerken van emoties en het verbeteren van sociale vaardigheden.

Meer weten?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met onze behandelsecretariaten.

Depressie

We spreken van een depressieve stemming wanneer er sprake is van een langere periode van somberheid en/of lusteloosheid, verlies van interesse of onvermogen om ergens van te genieten.

Voor wie?
Wij zijn gespecialiseerd in het behandelen van depressie bij: 

 • Kind en Jeugd (0-23 jaar)
  Voor de behandeling van depressie bij jeugdigen en jongeren van 12-23 jaar verwijzen we u naar de website van ons hoogspecialistisch centrum Depressie Expertisecentrum Jeugd, gespecialiseerd in het behandelen van jongeren (12-23 jaar) met ernstige, (zeer) hardnekkige depressieve klachten. 
 • Volwassenen (23-65 jaar)
 • Ouderen (60 jaar en ouder)

Uw behandeling

De behandeling van een depressie bestaat uit verschillende onderdelen. Hoe uw behandeling er precies uitziet hangt af van het soort depressie dat is vastgesteld door uw behandelaar, hoe ernstig de klachten zijn en hoe lang u al een depressie heeft.

Om een goed beeld te krijgen van uw situatie, uw problemen en de doelen die u graag wilt bereiken, krijgt u een intakegesprek met een behandelaar. Ook vragen wij u enkele vragenlijsten in te vullen. Deze geven ons informatie over uw situatie en de ernst van uw klachten.

Als er na het intakegesprek nog onduidelijkheid is, krijgt u soms aanvullende onderzoeken, zoals persoonlijkheidsonderzoek door een psycholoog of een psychiatrisch onderzoek door een psychiater.

Samen met u kijken we welke behandeling het beste past bij u en uw klachten.

Uw behandeling kan bestaan uit de volgende onderdelen/ therapieën:

 • Cognitieve gedragstherapie: Tijdens deze behandeling focussen we ons op het interpreteren van informatie en het omgaan met negatieve gedachten. U leert stil te staan bij uw gedachten, negatieve manieren van denken op te sporen en te doorbreken. Samen gaan we op zoek naar een nieuwe manier om met (negatieve) gedachten en gevoelens om te gaan.
 • Gesprekstherapie: Tijdens gesprekstherapie gaat u in gesprek met een behandelaar. De behandelaar luistert naar uw persoonlijke verhaal en helpt u anders tegen bepaalde situatie aan te kijken. In gesprekstherapie leert u onder andere uzelf beter begrijpen, uw mogelijkheden en kwetsbaarheden te accepteren en uw grenzen beter aan te geven.
 • Medicatie: Medicatie wordt waar nodig, in overleg met u, ingezet ter ondersteuning aan de behandeling.
 • Repetitieve transcraniële magnetische stimulatie (rTMS):  Door middel van magnetische pulsen worden hersengebieden beïnvloed die op hun beurt weer invloed heb­ben op dieper gelegen hersendelen.  Bepaalde hersendelen worden gestimuleerd om harder te gaan werken, andere delen worden juist geremd om minder hard aan het werk te gaan.
 • Runningtherapie: Tijdens deze therapie gaat u met een behandelaar hardlopen, om zo te werken aan doelstellingen, zoals: verbeteren van de stemming, doorbreken van vastzittende leefpatronen en het bieden van ontspanning en afleiding. Runningtherapie wordt meestal ingezet ter ondersteuning aan andere behandelvormen.
 • Stabilisatiegroep: Deze groep is, naast het om leren gaan met klachten, gericht op activering en structurering. De therapie bestaat uit een ‘op maat’ samengesteld pakket aan behandelactiviteiten.
 • Systeemtherapie: U bent op verschillende manieren met anderen verbonden. Als partner, familie, collega, vriend(in), klasgenoot, etc. De relaties met deze mensen noemen we een systeem. Deze therapie richt zich op het herstellen van deze relaties.
 • Vaktherapie: Bij vaktherapie, ook wel beeldende of creatieve therapie genoemd, ligt de nadruk op dingen doen en ervaren. U leert uiting te geven aan uw gevoel door bijvoorbeeld te tekenen, schilderen, kleien of muziek te maken. De therapie kan helpen bij het verwerken van emoties en het verbeteren van sociale vaardigheden.
 • 1-daagse depressie: Eén dag in de week een dagbehandeling voor depressie. Vaak gebeurt dit in groepsverband.
 • 3-daagse depressie: Drie dagen in de week een dagbehandeling voor depressie. Vaak gebeurt dit in groepsverband. 

Meer weten?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met onze behandelsecretariaten

Zie Dwangmatig gedrag

Persoonlijkheidsstoornis

Mensen met een gezonde persoonlijkheid zijn in staat om hun gedrag op een gewenste manier aan te passen aan de omstandigheden en situatie. Hierdoor zijn ze tevreden over zichzelf en kunnen ze goed functioneren in hun omgeving. Wanneer negatieve, starre trekjes ons gaan tegenwerken en we ons niet meer kunnen aanpassen aan de omgeving, spreken we van persoonlijkheidsproblematiek. 

Voor wie?
Wij zijn gespecialiseerd in het behandelen van persoonlijkheidsstoornissen bij: 

 • Volwassenen (23-65 jaar)
 • Ouderen (60 jaar en ouder) 

Behandeling
Onze behandeling is erop gericht u te helpen om uzelf beter te leren kennen en te begrijpen. Door inzicht in uw gedachten, emoties en gedrag, leert u hier beter mee omgaan. Door vaste patronen te doorbreken, ontstaan nieuwe mogelijkheden. We kijken vooral naar de dingen die u lastig vindt of waar u moeite mee heeft. Ons doel is dat u kunt omgaan met uw problemen en uw leven weer op de rit krijgt. 

Uit onderzoek weten we dat persoonlijkheidsstoornissen goed behandeld kunnen worden met onze behandelmethoden:

 • Schematherapie (SFT): Schematherapie is een vorm van cognitieve gedragstherapie en kan u helpen om hardnekkige patronen van denken, voelen en doen te veranderen. U leert omgaan met problemen, uw omgang met anderen te verbeteren en om sterker en zelfstandiger te worden. 
 • Mentalization Based Treatment (MBT): Door MBTleert u uw eigen gedrag en dat van anderen begrijpen en verklaren vanuit achterliggende gevoelens, gedachten, behoeften en motivatie. Hierdoor leert u zogezegd beter ‘mentaliseren’. Hierdoor kunt u zowel de beweegredenen en emoties van een ander begrijpen, als uw eigen redenen waarom u dingen doet zoals u ze doet.
 • Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders (GIT-PD): Met behulp van GIT-PD krijgt u inzicht in starre denk-, voel- en gedragspatronen, en wordt u geholpen deze te veranderen. De behandeling vindt op maat plaats, afgestemd op uw hulpvraag. Door de GIT-PD-behandeling bent u beter in staat om probleemoplossend te denken en functioneert u beter in werk en relaties. 

Afhankelijk van uw diagnose en uw hulpvraag kiezen we in het adviesgesprek samen de zorgroute en de daar bijhorende behandelvormen die het beste bij u passen.
Het behandelplan, dat we bij de start van de behandeling samen opstellen, vormt de leidraad van de behandeling. Waar nodig stelt u een crisisplan op, eventueel samen met familie of naasten, met ondersteuning van een hulpverlener. 

Meer weten?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met onze behandelsecretariaten of lees een van deze flyers

Psychose

Iemand met een psychose kan erg in de war en angstig zijn, last hebben van hallucinaties en/of waandenkbeelden hebben. Zo kan iemand stemmen horen, of het idee hebben dat hij achtervolgd wordt. Een psychose kan ook eenmalig voorkomen, of optreden bij andere ziektebeelden zoals manisch-depressieve stoornis of ernstige depressies. 

Voor wie?
Wij zijn gespecialiseerd in het behandelen van psychose bij: 

 • Volwassenen (23-65 jaar)
 • Ouderen (60 jaar en ouder)

Behandeling
Als u wordt behandeld voor een psychose krijgt u bijna altijd medicijnen voorgeschreven. Het medicijn tegen een psychose noemen we een antipsychoticum. Dat betekent letterlijk: tegen een psychose. Soms geven we ook een medicijn tegen de onrust en de angst.

U krijgt regelmatig gesprekken en we kijken of de medicijnen voldoende werken. We betrekken ook altijd uw familie en/of uw partner bij de behandeling, uw familie maakt u in het dagelijkse leven mee. Dit doen we door gesprekken met uitleg en tips. Wie thuis intensieve begeleiding nodig heeft, kan hulp krijgen van ons FACT-team. Zij hebben veel deskundigen in het team, die allemaal bereid zijn om u verder te helpen.

Klinische behandeling

Soms is het noodzakelijk iemand op te nemen in een psychiatrische instelling, of op een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis. Een opname in een psychiatrisch ziekenhuis is nodig als u geobserveerd moet worden, u in uw eigen omgeving niet meer tot rust kan komen, te angstig bent of een gevaar vormt voor uzelf of uw omgeving.

Uw behandeling kan bestaan uit de volgende onderdelen/ therapieën:

 • Cognitieve gedragstherapie: Tijdens deze behandeling focussen we ons op het interpreteren van informatie en het omgaan met negatieve gedachten. U leert stil te staan bij uw gedachten, negatieve manieren van denken op te sporen en te doorbreken. Samen gaan we op zoek naar een nieuwe manier om met (negatieve) gedachten en gevoelens om te gaan.
 • Medicatie: Medicatie wordt waar nodig ingezet ter ondersteuning aan de behandeling. 

Meer weten?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met onze behandelsecretariaten.