Menu

Banner Klik kaart

Doelgroep

Het cluster Complexe problematiek biedt diagnostiek en behandeling bij complexe zorgvragen, waarbij mogelijk sprake is van:
• Psychotische stoornissen
• Hechtingsstoornissen
• Gedragsstoornis, emotie-regulatieproblematiek
• Persoonlijkheidsproblematiek (i.o.)
• Psychiatrische problemen en verslaving
• Complexe gezinsproblemen
• Ticstoornissen, waaronder Gilles de la tourette
• Overige ongedifferentieerde problematiek

Werkwijze

Na intake en diagnostiek wordt in een adviesgesprek het behandelvoorstel besproken. Vervolgens start de behandeling.

Behandelaanbod

• Aanvullend psychiatrisch onderzoek en behandeling 
• Individuele behandeling (cognitieve gedragstherapie en ouderbegeleiding
• Systeemtherapie
• Medicamenteuze behandeling
• Psycho-educatie
• Groepsbehandeling
• Vaktherapieën
• Psychiatrische intensieve thuiszorg
• Begeleiding bij het zelfstandig worden.
• Wijkgerichte behandeling in samenwerking met ketenpartners (FACT-teams jeugd)

Kindermishandeling en huiselijk geweld

Oprichting consultatieteams in de regio

In het kader van de landelijke aanpak van kindermishandeling heeft GGZ Oost Brabant de laatste jaren al een aantal belangrijke stappen ondernomen. Zo zijn er met Bureau Jeugdzorg en de Raad van de Kinderbescherming afspraken gemaakt, welke zijn vastgelegd in een convenant. Hierna zijn vier consultatieteams opgericht die hun diensten verlenen in Oost-Brabant: in de regio's Oss, Uden-Veghel, Land van Cuijk en Noord-Limburg (nabij Boxmeer) en in Helmond.

{Tab Meldcode}

Hulpverleners uit deze regio's, die beroepsmatig geconfronteerd worden met (vermoedens van) kindermishandeling of huiselijk geweld, kunnen bij deze consultatieteams terecht om hun zorgen te uiten, te bespreken en advies in te winnen. Hierbij wordt de meldcode, een concreet stappenplan, gebruikt. Een consultatieteam is een multidisciplinair team van professionals van GGZ Oost Brabant, die werkzaam zijn in de kinder- en jeugdzorg en de volwassenenzorg. Een preventiemedewerker en een medewerker van Bureau Jeugdzorg maken het team compleet. GGZ Oost Brabant beschikt over vier consultatieteams die in hun regio klaar staan om hulpverleners te ondersteunen wanneer zij gevallen signaleren of vermoedens van hebben.

Dankzij de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld worden hulpverleners beter begeleid in het snel en adequaat ingrijpen bij vermoedens van mishandeling en geweld.

{Tab Kindermishandeling in Nederland}

Naar schatting zijn 119.000 kinderen in Nederland per jaar slachtoffer van mishandeling. De meeste slachtoffers van kindermishandeling zijn tussen de 4 en 11 jaar. Professionals die werken met kinderen en gezinnen vormen de spil in de aanpak van kindermishandeling. Om goed te kunnen signaleren en tijdig in te grijpen is het belangrijk dat binnen de organisaties waar deze professionals werkzaam zijn de juiste instrumenten beschikbaar zijn. De meldcode is zo’n instrument.

Meer info

Voor meer informatie: zie de 'Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling'

{Tab Contact}

Meer weten over de consultatieteams van GGZ Oost Brabant, neem contact op met M. van Hooff, zorgmanager Kinder en Jeugd GGZ

T 0492 - 84 80 01 of E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Een onderwerp dat bij uitstek met openbare geestelijke gezondheidszorg te maken heeft is pesten. Veel kinderen en volwassenen zijn of worden gepest. Het leed is groot. Mensen raken psychisch beschadigd. Ze hebben hier last van in hun persoonlijke en maatschappelijke leven. In het ergste geval leidt systematisch pesten zelfs tot suïcidaliteit. Pesten is bij uitstek een onderwerp dat onder OGGZ valt. De GGZ Oost Brabant besteedt aandacht aan het thema door het lespakket Klets!.

Klets! is niet nieuw, het is een pakket van 2004. Klets! is een zeer toegankelijk en eigentijds lespakket. Leerlingen van de groepen twee tot en met acht van de basisschool leren om op te komen voor zichzelf en zonder anderen te kwetsen. Wie dat kan, loopt minder kans om problemen te krijgen. Ook het verergeren van problemen kan voorkomen worden.

In twaalf lessen per leerjaar worden spelenderwijs allerlei moeilijke thema’s behandeld. Op een manier die aanslaat. We hebben van scholen die dit lespakket al hebben gebruikt, positieve reacties gekregen. 

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlGGZ Oost Brabant is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

© 2014 GGZ Oost Brabant | PrivacyDisclaimer   ISO9001 ISO9001 NEN

Ga naar boven

Achtergrond-blauw