Menu

Banner Klik kaart

Een onderwerp dat bij uitstek met openbare geestelijke gezondheidszorg te maken heeft is pesten. Veel kinderen en volwassenen zijn of worden gepest. Het leed is groot. Mensen raken psychisch beschadigd. Ze hebben hier last van in hun persoonlijke en maatschappelijke leven. In het ergste geval leidt systematisch pesten zelfs tot suïcidaliteit. Pesten is bij uitstek een onderwerp dat onder OGGZ valt. De GGZ Oost Brabant besteedt aandacht aan het thema door het lespakket Klets!.

Klets! is niet nieuw, het is een pakket van 2004. Klets! is een zeer toegankelijk en eigentijds lespakket. Leerlingen van de groepen twee tot en met acht van de basisschool leren om op te komen voor zichzelf en zonder anderen te kwetsen. Wie dat kan, loopt minder kans om problemen te krijgen. Ook het verergeren van problemen kan voorkomen worden.

In twaalf lessen per leerjaar worden spelenderwijs allerlei moeilijke thema’s behandeld. Op een manier die aanslaat. We hebben van scholen die dit lespakket al hebben gebruikt, positieve reacties gekregen. 

Ga naar boven

Achtergrond-blauw