Menu

Banner Klik kaart

Veel mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen hebben in hun leven behoefte aan (tijdelijk) verblijf in een woonvorm met 24-uurs zorg. GGZ Oost Brabant heeft daarvoor verschillende mogelijkheden.

  • We bieden plekken voor beschut wonen op Coudewater en Huize Padua. Het gaat hier om (langdurend) verblijf voor mensen die de beschutting van een terrein nodig hebben.
  • In nieuw op te zetten plekken in de wijk bieden we beschermende woonplekken voor mensen die (nog) niet in staat zijn zelfstandig te wonen. Maar je kunt ook terecht voor begeleiding, een kop koffie of een gezonde maaltijd, het (laten) doen van de was, spreek-, vergader-of cursusruimte, of een logeerbed voor jezelf, maar ook voor familie/vrienden.

De bewoners van d'n Tip hebben als doel om hun problemen te stabiliseren . Het verblijf is gericht op wonen met begeleiding. Het wonen op d’n Tip vraagt een redelijke mate van zelfstandigheid en zelfredzaamheid. De bewoner is niet voortdurend afhankelijk van de aanwezige begeleiders en moet dus beperkte tijd alleen kunnen zijn. D’n tip is bedoeld voor bewoners met een leeftijd van 55 jaar en ouder. De begeleiding is gericht op de chronische psychiatrische problemen van deze ouderen. Hierbij is vaak sprake van levensfase–problematiek en lichte tot matige somatische beperkingen.

 

De bewoners van 't Paapje zijn volwassenen in de leeftijd van 20 tot ongeveer 60 jaar. Zij komen hier vanuit een opnamesituatie of vanuit de thuissituatie en hebben een veilige plek nodig om te stabiliseren en/of zich verder te ontwikkelen. Het is mogelijk om, na het zo optimaal mogelijk ontwikkelen van hun vaardigheden op het gebied van wonen en maatschappelijke participatie, te gaan wonen op andere (meer zelfstandige) beschermde woonvormen in of buiten de regio. GGZ Oost Brabant biedt langdurige ondersteuning om deze doelstelling te bereiken. Een deel van de bewoners blijft echter permanent in 't Paapje wonen, omdat dit voor hen juist de plek is waar zij zich thuis voelen.

 

 

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlGGZ Oost Brabant is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

© 2014 GGZ Oost Brabant | InformatieveiligheidDisclaimer Privacy-statement ISO9001 ISO9001

Ga naar boven

Achtergrond-blauw