Menu

Banner Klik kaart

Veel mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen hebben in hun leven behoefte aan (tijdelijk) verblijf in een woonvorm met 24-uurs zorg. GGZ Oost Brabant heeft daarvoor verschillende mogelijkheden.

  • We bieden plekken voor beschut wonen op Coudewater en Huize Padua. Het gaat hier om (langdurend) verblijf voor mensen die de beschutting van een terrein nodig hebben.
  • In nieuw op te zetten plekken in de wijk bieden we beschermende woonplekken voor mensen die (nog) niet in staat zijn zelfstandig te wonen. Maar je kunt ook terecht voor begeleiding, een kop koffie of een gezonde maaltijd, het (laten) doen van de was, spreek-, vergader-of cursusruimte, of een logeerbed voor jezelf, maar ook voor familie/vrienden.

 

De Baroniehof is een beschermde 24-uurs woonvoorziening van GGZ Oost Brabant. Hier bieden we trajectmatige woonbegeleiding op meerdere leefgebieden. De Baroniehof ligt in een woonwijk van Helmond (Rijpelberg), dichtbij een winkelcentrum, buurthuis, sportcentrum en het treinstation.

Het wonen op de Baroniehof is tijdelijk van aard. Een belangrijk speerpunt van de Baroniehof is zelfredzaamheid. De Baroniehof is gericht op het aanleren van vaardigheden zodat je verschillende rollen op het gebied van wonen, werken, leren, sociale contacten, dagbesteding en vrije tijd (weer) kunt vervullen.

Wij vinden het belangrijk dat je mag zijn wie je bent, met alle kwaliteiten en kwetsbaarheden. Binnen de Baroniehof kun je jezelf ontwikkelen en leer je omgaan met jouw kwetsbaarheden. Samen met het FACT, die verantwoordelijk zijn voor jouw behandeling, streven wij naar persoonlijke en vraag gestuurde zorg waarin jij centraal staat.

In deze appartementen wonen mensen die door hun psychiatrische beperking langdurig begeleiding nodig hebben bij wonen, werken, vrijetijdsbesteding en het onderhouden van sociale contacten. Zij hebben baat bij een veilige en rustige woonomgeving zonder directe medebewoners en met zo min mogelijk bemoeienis van hulpverleners en instanties.

Ook is de mogelijkheid van een wisselende begeleidingsintensiteit prettig; van weinig begeleiding indien mogelijk, tot veel begeleiding als de situatie daar om vraagt.

Zowel de psychiatrische achtergronden als de leeftijd van onze cliënten varieert. Op het Claraklooster wonen mensen van 18 tot 60 jaar. Als de cliënt met succes en naar eigen tevredenheid in een appartement woont, kan hij of zij daar vele jaren blijven wonen.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlGGZ Oost Brabant is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

© 2014 GGZ Oost Brabant | PrivacyDisclaimer   ISO9001 ISO9001 NEN

Ga naar boven

Achtergrond-blauw