App store  Google play

Download de gratis GGZ app

Menu

Banner Klik kaart

Veel mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen hebben in hun leven behoefte aan (tijdelijk) verblijf in een woonvorm met 24-uurs zorg. GGZ Oost Brabant heeft daarvoor verschillende mogelijkheden.

  • We bieden plekken voor beschut wonen op Coudewater en Huize Padua. Het gaat hier om (langdurend) verblijf voor mensen die de beschutting van een terrein nodig hebben.
  • In nieuw op te zetten plekken in de wijk bieden we beschermende woonplekken voor mensen die (nog) niet in staat zijn zelfstandig te wonen. Maar je kunt ook terecht voor begeleiding, een kop koffie of een gezonde maaltijd, het (laten) doen van de was, spreek-, vergader-of cursusruimte, of een logeerbed voor jezelf, maar ook voor familie/vrienden.

 

De Baroniehof is een beschermde 24-uurs woonvoorziening van GGZ Oost Brabant. Hier bieden we trajectmatige woonbegeleiding op meerdere leefgebieden. De Baroniehof ligt in een woonwijk van Helmond (Rijpelberg), dichtbij een winkelcentrum, buurthuis, sportcentrum en het treinstation

Het wonen op Baroniehof is van tijdelijke aard; je werkt actief aan je herstel.

Belangrijke speerpunten van de Baroniehof zijn ‘activering’ en ‘zelfredzaamheid’, met als doel dat je met succes en tevredenheid mee kan doen in elke maatschappelijke rol (met zo min mogelijk professionele hulp).  

We werken samen met het FACT team, zij zijn verantwoordelijk voor je behandeling. Door middel van behandeling vanuit FACT en begeleiding vanuit Baroniehof ondersteunen wij je om zo zelfstandig mogelijk te gaan wonen.

Ook werken we actief samen met diverse andere instanties, waaronder gemeente, zorginstellingen, wijkhuizen, scholen, enzovoorts.

In deze appartementen wonen mensen die door hun psychiatrische beperking langdurig begeleiding nodig hebben bij wonen, werken, vrijetijdsbesteding en het onderhouden van sociale contacten. Zij hebben baat bij een veilige en rustige woonomgeving zonder directe medebewoners en met zo min mogelijk bemoeienis van hulpverleners en instanties.

Ook is de mogelijkheid van een wisselende begeleidingsintensiteit prettig; van weinig begeleiding indien mogelijk, tot veel begeleiding als de situatie daar om vraagt.

Zowel de psychiatrische achtergronden als de leeftijd van onze cliënten varieert. Op het Claraklooster wonen mensen van 18 tot 60 jaar. Als de cliënt met succes en naar eigen tevredenheid in een appartement woont, kan hij of zij daar vele jaren blijven wonen.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlGGZ Oost Brabant is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

© 2014 GGZ Oost Brabant | Disclaimer Privacy-statement ISO9001 ISO9001

Ga naar boven

Achtergrond-blauw