App store  Google play

Download de gratis GGZ app

Menu

Banner Klik kaart

Veel mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen hebben in hun leven behoefte aan (tijdelijk) verblijf in een woonvorm met 24-uurs zorg. GGZ Oost Brabant heeft daarvoor verschillende mogelijkheden.

  • We bieden plekken voor beschut wonen op Coudewater en Huize Padua. Het gaat hier om (langdurend) verblijf voor mensen die de beschutting van een terrein nodig hebben.
  • In nieuw op te zetten plekken in de wijk bieden we beschermende woonplekken voor mensen die (nog) niet in staat zijn zelfstandig te wonen. Maar je kunt ook terecht voor begeleiding, een kop koffie of een gezonde maaltijd, het (laten) doen van de was, spreek-, vergader-of cursusruimte, of een logeerbed voor jezelf, maar ook voor familie/vrienden.

 

De groepen binnen deze woonvorm, functioneren los van elkaar maar delen de gezamenlijke achtertuin. Twee groepen zijn gericht op 'autisme spectrum stoornissen' (ASS-problematiek).

Ze zijn onder te verdelen in de volgende leeftijdscategorieën: een groep met 18 t/m 23 jarigen. En een aparte groep die voornamelijk bestaat uit matig begaafde volwassenen met een psychiatrische beperking (LVB-P).

De jongeren die op de Baroniehof wonen hebben vaak al intensieve behandeling gehad en zijn gestabiliseerd in hun gedragsproblematiek. De indicatie voor verblijf/behandeling kan afgegeven worden door Centrum Indicatiestelling Zorg (vanaf 18 jaar).

Door middel van vervolgbehandeling en begeleiding ondersteunen wij de jongeren om zo zelfstandig mogelijk in de wijk te gaan wonen. Hierbij gaat het vooral om het vergroten van praktische vaardigheden, het in stand houden van hun dagstructuur, inzicht te krijgen in je eigen problematiek en het aanleren van sociale vaardigheden.

In deze appartementen wonen mensen die door hun psychiatrische beperking langdurig begeleiding nodig hebben bij wonen, werken, vrijetijdsbesteding en het onderhouden van sociale contacten. Zij hebben baat bij een veilige en rustige woonomgeving zonder directe medebewoners en met zo min mogelijk bemoeienis van hulpverleners en instanties.

Ook is de mogelijkheid van een wisselende begeleidingsintensiteit prettig; van weinig begeleiding indien mogelijk, tot veel begeleiding als de situatie daar om vraagt.

Zowel de psychiatrische achtergronden als de leeftijd van onze cliënten varieert. Op het Claraklooster wonen mensen van 18 tot 60 jaar. Als de cliënt met succes en naar eigen tevredenheid in een appartement woont, kan hij of zij daar vele jaren blijven wonen.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlGGZ Oost Brabant is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

Lian van Gils (56) woont op de afdeling Kraanmeer op Huize Padua, een afdeling van het zorgcircuit LVB-P. 

© 2014 GGZ Oost Brabant | Disclaimer Privacy-statementISO9001

Ga naar boven

Achtergrond-blauw