Menu

Banner Klik kaart

Veel mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen hebben in hun leven behoefte aan (tijdelijk) verblijf in een woonvorm met 24-uurs zorg. GGZ Oost Brabant heeft daarvoor verschillende mogelijkheden.

  • We bieden plekken voor beschut wonen op Coudewater en Huize Padua. Het gaat hier om (langdurend) verblijf voor mensen die de beschutting van een terrein nodig hebben.
  • In nieuw op te zetten plekken in de wijk bieden we beschermende woonplekken voor mensen die (nog) niet in staat zijn zelfstandig te wonen. Maar je kunt ook terecht voor begeleiding, een kop koffie of een gezonde maaltijd, het (laten) doen van de was, spreek-, vergader-of cursusruimte, of een logeerbed voor jezelf, maar ook voor familie/vrienden.

De Staringstraat is een 24-uurs woonvoorziening waar cliënten kunnen wonen en trainen naar (meer) zelfstandigheid, hiervoor is een WMO- (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) of WLZ-indicatie (Wet Langdurige Zorg) noodzakelijk. 

Als bewoner van de Verdistraat kunt u leren zelfstandig te wonen.

U kunt het zien als een laatste stap voordat u geheel zelfstandig gaat wonen. Het opbouwen van een dagelijkse structuur en het maken van duidelijke afspraken zijn voorbeelden van te behalen doelstellingen. Uw voortgang in dit proces bepaalt de duur van uw verblijf op de Verdistraat. Het is echter ook mogelijk om permanent op dit adres te blijven wonen

De drie woningen op de Verdistraat worden bewoond door groepen bestaande uit zes of acht personen. Er kunnen maximaal twintig personen wonen op dit adres. Uw huisgenoten zijn zowel mannen als vrouwen.

De woongroep op nummer 81 bestaat uit zo'n acht jongvolwassenen van 18 tot 22 jaar oud met een aan autisme verwante (contact)stoornis en met een gemiddeld intelligentieniveau. Op Verdistraat nummer 81a wonen zes leeftijdsgenoten met een gemiddeld intelligentieniveau en met een achtergrond op het gebied van schizofrenie. De groep op nummer 81b bestaat uit zes volwassenen vanaf 30 jaar met diverse ziektebeelden en verschillende intelligentieniveaus.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlGGZ Oost Brabant is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

© 2014 GGZ Oost Brabant | PrivacyDisclaimer   ISO9001 ISO9001 NEN

Ga naar boven

Achtergrond-blauw