Skip to main content

Crisis of spoed

Let op: bel bij een levensbedreigende spoedsituatie 112.

Heeft u een spoedvraag en dringend hulp nodig voor uzelf of zoekt u acuut hulp voor iemand in uw omgeving of voor uw patiënt/cliënt?

Onze crisisdienst is 24/7 bereikbaar voor onze verwijzers en patiënten/cliënten met een acute zorgvraag.

Hieronder leest u hoe u in contact komt met ons bij een crisis/spoedsituatie. 

 • Ik ben cliënt in zorg bij GGZ Oost Brabant

  Als u dringend psychische hulp nodig hebt, bel dan met het nummer van het behandelsecretariaat van de afdeling waar u in behandeling bent.

  Hieronder vindt u een overzicht van de telefoonnummers
  Deze telefoonnummers zijn dag en nacht bereikbaar, ook in weekenden en op feestdagen.

  Als u dit nummer belt, wordt u doorverbonden met één van onze medewerkers. Deze stelt u enkele vragen, beoordeelt uw situatie / klachten en bepaalt welke acties ondernomen moeten worden.

  Behandelsecretariaten Oss, Uden, Veghel Telefoonnummer
  Kind en Jeugd 088 - 846 0001
  Algemeen 088 - 846 0002
  Persoonlijkheid & Trauma 088 - 846 0003
  Angst, Dwang en Stemming 088 - 846 0004
  Ouderen 088 - 846 0005
  Fact Oss 088 - 846 0007
  Fact Uden 088 - 846 0008
  Fact Veghel 088 - 846 0009
  Intensive Home Treatment (IHT) 088 - 846 0017
  Kliniek HIC 088 - 846 0018
  Behandelsecretariaten Land van Cuijk & Noord Limburg  
  Algemeen 088 - 846 0464
  Volwassen en ouderen en deeltijdbehandeling 088 - 846 0464
  Fact 088 - 846 0464
  Intake en acute zorg 088 - 846 0464
  Kind en Jeugd 088 - 846 0464
  Behandelsecretariaten Helmond-Peelland  
  Volwassenen 088 - 846 0010
  Kind en Jeugd 088 - 846 0011
  Ouderen 088 - 846 0012
  Hoogspecialistisch Centrum voor Eetstoornissen 088 - 846 0013
  Fact 088 - 846 0014
  Kliniek HIC 088 - 846 0015
  Behandelsecretariaten Boekel (Huize Padua)  
  Hoogspecialistisch Centrum voor Hersenletsel en Neuropsychiatrie 088 - 846 0020
  Specialistisch Centrum voor autisme en Landurig Intensief Verblijf (LIV) 088 - 846 0021
  Hoogspecialistisch Centrum voor LVB-Psychiatrie (LVB-P) 088 - 846 0023
  Behandelsecretariaten Algemeen GGZ Oost Brabant  
  Digitale Poli Volwassenen 088 - 846 0036
  Early detection and intervention team (EDIT) 088 - 846 0037
 • Ik ben geen cliënt, maar heb wel dringend hulp nodig

  Heeft u dringend psychische hulp nodig? Neem dan tijdens kantooruren contact op met uw huisarts. Buiten kantooruren, op feestdagen en in de weekenden belt u met de Huisartsenpost.

  Dit zijn de nummers van de Huisartsenposten in uw regio:

   Helmond - Peelland  088 - 876 51 51
   Boxmeer  024 - 352 35 79
   Oss- Uden- Veghel-Boekel  088 - 876 50 50
 • Ik ben medewerker / triagist op de HAP

  Neem contact op met 088 - 846 02 06, u wordt direct doorverbonden met onze 24/7 uurs crisisdienst.

 • Ik ben verwijzer met directe toegang tot de crisisdienst
  (zoals huisarts, politie, SEH, medisch specialist)

  Heeft u te maken met personen die niet bij ons in zorg zijn, waarbij (u vermoedt dat) er sprake is van acute psychiatrische problematiek, dan belt u afhankelijk van uw regio één van onderstaande nummers. Onze medewerkers van de 24/7 crisisdienst staan u te woord en overleggen met u, welke stappen noodzakelijk zijn.

   Regio Land van Cuijk en Noord-Limburg:  088 - 846 02 05
   Regio Oss/Uden/Veghel:  088 - 846 02 07
   Regio Helmond-Peelland:  088 - 846 02 09
  • Tijdens kantoortijden worden deze nummers doorgezet naar de IHT-teams (al dan niet via receptie of secretariaat)
  • Na kantoortijden leidt de techniek deze nummers om:
   • Regio Oss-Uden-Veghel en Boxmeer gaan via de receptie Huize Padua of het Nachthoofd naar de crisisdienst regio Noord
   • Helmond Peelland gaat via receptie Elkerliek ziekenhuis naar de crisisdienst regio Zuid.

  Voor cliënten in zorg bij GGZ Oost Brabant, belt u tijdens kantoortijden voor zowel crisis als regulier, zoals in de huidige situatie, naar het bekende secretariaatsnummer van het behandelteam.

  Behandelsecretariaten Oss, Uden, Veghel Telefoonnummer
  Kind en Jeugd 088 - 846 0001
  Algemeen 088 - 846 0002
  Persoonlijkheid & Trauma 088 - 846 0003
  Angst, Dwang en Stemming 088 - 846 0004
  Ouderen 088 - 846 0005
  Fact Oss 088 - 846 0007
  Fact Uden 088 - 846 0008
  Fact Veghel 088 - 846 0009
  Intensive Home Treatment (IHT) 088 - 846 0017
  Kliniek HIC 088 - 846 0018
  Behandelsecretariaten Land van Cuijk & Noord Limburg  
  Algemeen 088 - 846 0464
  Volwassen en ouderen en deeltijdbehandeling 088 - 846 0464
  Fact 088 - 846 0464
  Intake en acute zorg 088 - 846 0464
  Kind en Jeugd 088 - 846 0464
  Behandelsecretariaten Helmond-Peelland  
  Volwassenen 088 - 846 0010
  Kind en Jeugd 088 - 846 0011
  Ouderen 088 - 846 0012
  Hoogspecialistisch Centrum voor Eetstoornissen 088 - 846 0013
  Fact 088 - 846 0014
  Kliniek HIC 088 - 846 0015
  Behandelsecretariaten Boekel (Huize Padua)  
  Hoogspecialistisch Centrum voor Hersenletsel en Neuropsychiatrie 088 - 846 0020
  Specialistisch Centrum voor autisme en Landurig Intensief Verblijf (LIV) 088 - 846 0021
  Hoogspecialistisch Centrum voor LVB-Psychiatrie (LVB-P) 088 - 846 0023
  Behandelsecretariaten Algemeen GGZ Oost Brabant  
  Digitale Poli Volwassenen 088 - 846 0036
  Early detection and intervention team (EDIT) 088 - 846 0037
 • Wvggz

  De Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) is per 1 januari 2020 vervangen door de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet forensische zorg (Wfz).

  Wet verplichte GGZ in het kort
  Vanaf 1 januari 2020 is de Wet verplichte ggz (Wvggz) ingegaan. Dit is de opvolger van de Wet Bopz. Voor patiënten die voor 1 januari in behandeling zijn met een IBS/RM (Rechterlijke macht, Wet Bopz) geldt een overgangsregeling.

  Wat is verplichte zorg?
  Iemand die een gevaar voor zichzelf of zijn omgeving vormt door een geestelijke stoornis kan tegen zijn of haar zin in worden behandeld. Dit is verplichte zorg. De verplichte behandeling kan een gedwongen opname zijn, maar dat hoeft niet.

  Wat houdt de Wvggz kort in? De wet maakt het mogelijk verplichte zorg niet alleen bij een opname, maar ook poliklinisch of bij iemand thuis te geven. Dit laatste maakt het makkelijker voor een patiënt contact te blijven houden met familie en vrienden en te blijven deelnemen aan de samenleving. Voordat de verplichte zorg verleend wordt, moet altijd gekeken worden naar alternatieven op basis van vrijwilligheid. Verplichte zorg is dus een uiterst redmiddel.

  Wat verandert voor patiënten? Patiënten krijgen invloed tijdens de hele periode van verplichte zorg door een eigen plan van aanpak. Daarbij hebben zij het recht aan te geven welke zorg en behandeling hun voorkeur hebben. Zij kunnen zich laten bijstaan door de patiëntvertrouwenspersoon (PVP), een advocaat en familie/naasten. Samen met een patiënt stelt de behandelaar (zorgverantwoordelijke) een zorgplan op. Behandelaren moeten regelmatig met de patiënt overleggen en de zorg samen evalueren.

  Wat verandert voor familie/naasten?
  Familieleden en naasten worden door de Wvggz meer betrokken bij de beslissing voor verplichte zorg en bij het maken van het zorgplan. Ook kunnen zij bij de gemeente melden, dat zij zich zorgen maken over hun familielid en dat zij vinden dat verplichte zorg nodig is. De familievertrouwenspersoon kan hen hierbij ondersteunen.

  Brochure Landelijke Stichting Familievertrouwenspersoon>>

  Crisismaatregel en zorgmachtiging
  Binnen de nieuwe wet bestaan twee procedures voor verplichte zorg:
  de crisismaatregel (crisis measure) en
  de zorgmachtiging (care authorisation).

  Een zorgmachtiging wordt afgegeven door de rechter. De crisismaatregel wordt afgegeven door de Burgemeester.

  Kijk ook op https://www.dwangindezorg.nl/wvggz of bekijk deze video.