Menu

banner-langdurigverblijf

Banner-Klik-kaart-wonen-dagbesteding

De bewoners krijgen ondersteuning bij het wonen, uitvoeren van huishoudelijk werk, dagbesteding, werken, leren en het opbouwen en onderhouden van sociale contacten. Het doel is toewerken naar een woonvoorziening met minder begeleiding.

De woonvorm bestaat uit twee woonhuizen en acht appartementen. In de woonhuizen staat het groepswonen centraal. Het wonen in een groep biedt structuur en sociale contacten. Ook is er veel ruimte voor individuele contacten, vrijetijdsbesteding en privacy in huis.

De appartementen zijn bedoeld voor mensen die juist beter functioneren buiten een groep. Wel hebben zij baat bij de veiligheid en structuur die het begeleidingsteam hen biedt. Van deze bewoners wordt enige mate van zelfstandigheid verwacht.

 

Ga naar boven

Achtergrond-oranje