Menu

banner-langdurigverblijf

Banner-Klik-kaart-wonen-dagbesteding

De Baroniehof is een beschermde 24-uurs woonvoorziening van GGZ Oost Brabant. Hier bieden we trajectmatige woonbegeleiding op meerdere leefgebieden. De Baroniehof ligt in een woonwijk van Helmond (Rijpelberg), dichtbij een winkelcentrum, buurthuis, sportcentrum en het treinstation.

Het wonen op de Baroniehof is tijdelijk van aard. Een belangrijk speerpunt van de Baroniehof is zelfredzaamheid. De Baroniehof is gericht op het aanleren van vaardigheden zodat je verschillende rollen op het gebied van wonen, werken, leren, sociale contacten, dagbesteding en vrije tijd (weer) kunt vervullen.

Wij vinden het belangrijk dat je mag zijn wie je bent, met alle kwaliteiten en kwetsbaarheden. Binnen de Baroniehof kun je jezelf ontwikkelen en leer je omgaan met jouw kwetsbaarheden. Samen met het FACT, die verantwoordelijk zijn voor jouw behandeling, streven wij naar persoonlijke en vraag gestuurde zorg waarin jij centraal staat.

© 2014 GGZ Oost Brabant | PrivacyDisclaimer   ISO9001 ISO9001 NEN

Ga naar boven

Achtergrond-oranje