App store  Google play

Download de gratis GGZ app

Menu

banner-langdurigverblijf

Banner-Klik-kaart-wonen-dagbesteding

De groepen binnen deze woonvorm, functioneren los van elkaar maar delen de gezamenlijke achtertuin. Twee groepen zijn gericht op 'autisme spectrum stoornissen' (ASS-problematiek).

Ze zijn onder te verdelen in de volgende leeftijdscategorieën: een groep met 18 t/m 23 jarigen. En een aparte groep die voornamelijk bestaat uit matig begaafde volwassenen met een psychiatrische beperking (LVB-P).

De jongeren die op de Baroniehof wonen hebben vaak al intensieve behandeling gehad en zijn gestabiliseerd in hun gedragsproblematiek. De indicatie voor verblijf/behandeling kan afgegeven worden door Centrum Indicatiestelling Zorg (vanaf 18 jaar).

Door middel van vervolgbehandeling en begeleiding ondersteunen wij de jongeren om zo zelfstandig mogelijk in de wijk te gaan wonen. Hierbij gaat het vooral om het vergroten van praktische vaardigheden, het in stand houden van hun dagstructuur, inzicht te krijgen in je eigen problematiek en het aanleren van sociale vaardigheden.

© 2014 GGZ Oost Brabant | Disclaimer Privacy-statementISO9001

Ga naar boven

Achtergrond-oranje