Skip to main content

Mijn patiënt doorverwijzen en aanmelden

U bent op zoek naar de juiste hulp voor uw patiënt. Samen hebt u bepaald dat doorverwijzing naar ons nodig is.

Mijn patiënt doorverwijzen en aanmelden

Wanneer uw patiënt in acute psychische nood verkeert, kunt u doorverwijzen naar onze crisisdienst. In andere gevallen kunt u hem of haar aanmelden via de gebruikelijke formulieren en huisartsen kunnen dit doen via Zorgdomein. Indien nodig kunt u contact met ons leggen voor intercollegiaal overleg (consultatie).

Centrale voordeur Oss-Uden-Veghel

GGZ Oost Brabant Oss – Uden - Veghel heeft een gezamenlijke Voordeur voor volwassenen (van 23 tot 70 jaar) om aanmeldingen te beoordelen en vragen over aanmeldingen te beantwoorden.  De Centrale Voordeur is bereikbaar via telefoonnummer 088 - 846 00 02.

  • Maandag van 12.00 tot 12.30
  • Dinsdag van 11.30 tot 13.00 uur
  • Donderdag van 13.00 tot 14.30 uur
  • Vrijdag van 12.00 tot 13.30 uur
  • Meer informatie vindt u in de flyer

Wachttijden
Voor sommige vormen van zorg kennen we wachttijden. Raadpleeg de actuele wachttijden.

Gesprek
Na aanmelding ontvangt uw patiënt een vragenlijst. Deze dient als leidraad voor het eerste gesprek. Tijdens dit intakegesprek kijken we naar de aard en ernst van de problematiek. Hoe ervaart de cliënt de problemen? Wat wil de cliënt bereiken met de hulp?

Behandelplan
Tijdens een multidisciplinair overleg wordt vervolgens vastgesteld hoe we de cliënt het beste kunnen helpen en hoe het behandelplan eruit kan zien. Als hulp van een andere instelling beter is, bespreken we dat samen met de cliënt. Wij kunnen na aanmelding en intake een verdere diagnose stellen, en indien nodig overgaan tot behandeling van uw patiënt.

Soms is ruggenspraak nodig
Tijdens en na de intake wordt beoordeeld wat de oorzaak van het probleem is: wij stellen een diagnose, de basis voor de verdere behandeling. Om een goede diagnose te stellen, hebben wij soms informate nodig van andere behandelaars. Mocht dat het geval zijn, dan kunnen we een beroep op u doen, en zullen we daarvoor aan uw patiënt schriftelijk toestemming vragen.