Skip to main content

Mijn patiënt doorverwijzen en aanmelden Volwassenzorg Oss

U bent op zoek naar de juiste hulp voor uw patiënt. Samen hebt u bepaald dat doorverwijzing naar ons nodig is.

Mijn patient doorverwijzen en aanmelden volwassenenzorg Oss

Mijn patiënt doorverwijzen en aanmelden

Wanneer uw patiënt in acute psychische nood verkeert, kunt u doorverwijzen naar onze crisisdienst. In andere gevallen kunnen huisartsen hem of haar aanmelden via Zorgdomein. Mocht aanmelden via zorgdomein niet tot uw mogelijkheden behoren kan er telefonisch contact gezocht worden met het behandelsecretariaat 088 - 846 00 02.

Wanneer aanmelden of doorverwijzen

 1. Duidelijk beschreven hulpvraag van patiënt op basis van huidige klachten. U hoeft niet meer te kiezen voor welke diagnose of team de vraag voor Volwassenenpsychiatrie het beste past.
 2. Ernstige psychiatrische problematiek die voor ontwrichting op meerdere levensgebieden zorgt en om multidisciplinaire, intensieve en zo nodig outreachende behandeling in gespecialiseerde setting vraagt.
 3. Er heeft voorliggend (richtlijn)behandeling in BGGZ en/ of vrijgevestigde SGGZ plaatsgevonden met onvoldoende resultaat, of hulpvraag kan niet binnen BGGZ en/of vrijgevestigde SGGZ behandeld kan worden. Uitzondering: psychotische problematiek kan altijd bij ons aangemeld worden.
 4. Indien patiënt elders in zorg is geweest is het voor ons noodzakelijk om informatie over (resultaten van) eerdere behandeltrajecten of onderzoeken bijgevoegd te krijgen, indien deze ontbreken nemen wij de aanmelding niet in behandeling.
 5. Veel van onze behandelingen zijn groepsgericht, het is van belang dat u de patiënt hierover informeert. 
 6. Indien er sprake is van psychosociale problemen patiënt (gelijktijdig) verwijzen naar WMO of Ons Welzijn
 7. Bij onvoldoende beheersing van de Nederlandse of Engelse taal is het wenselijk om een tolk te regelen bij de afspraken. Dit graag bij de aanmelding vermelden
 8. Een boosteraanvraag (van maximaal 5 sessies) is mogelijk binnen 2 jaar na uitschrijven als er sprake is van dezelfde problematiek en hulpvraag. Deze optie kunt u aankruisen in zorgdomein.
 9. Wilt u informatie over andere opties over SGGz –zorg  bel of mail dan met Wijzer GGz.

Vragen over aanmelden

GGZ Oost Brabant Oss – Uden - Veghel heeft een gezamenlijke Voordeur voor volwassenen (van 23 tot 70 jaar) om aanmeldingen te beoordelen en vragen over aanmeldingen te beantwoorden.  De Centrale Voordeur is bereikbaar via telefoonnummer 088 - 846 00 02.

 • Maandag van 12.00 tot 12.30
 • Dinsdag van 11.30 tot 13.00 uur
 • Donderdag van 13.00 tot 14.30 uur
 • Vrijdag van 12.00 tot 13.30 uur
 • Meer informatie vindt u in de flyer

SGGz Consultatie Oss-Uden-Veghel
Indien nodig kunt u contact met ons leggen voor intercollegiaal overleg (consultatie). Er zijn diverse consultatiemogelijkheden GGZ Oost Brabant Oss – Uden – Veghel

Wachttijden
Voor sommige vormen van zorg kennen we wachttijden. Raadpleeg de actuele wachttijden.

Intake
Na aanmelding ontvangt uw patiënt een vragenlijst. Deze dient als leidraad voor het eerste gesprek. Tijdens dit intakegesprek kijken we naar de aard en ernst van de problematiek. Hoe ervaart de cliënt de problemen? Wat wil de cliënt bereiken met de hulp?

Behandelplan
Tijdens een multidisciplinair overleg wordt vervolgens vastgesteld hoe we de cliënt het beste kunnen helpen en hoe het behandelplan eruit kan zien. Als hulp van een andere instelling beter is, bespreken we dat samen met de cliënt. Wij kunnen na aanmelding en intake een verdere diagnose stellen, en indien nodig overgaan tot behandeling van uw patiënt.

Soms is ruggenspraak nodig
Tijdens en na de intake wordt beoordeeld wat de oorzaak van het probleem is: wij stellen een diagnose, de basis voor de verdere behandeling. Om een goede diagnose te stellen, hebben wij soms informatie nodig van andere behandelaars. Mocht dat het geval zijn, dan kunnen we een beroep op u doen, en zullen we daarvoor aan uw patiënt schriftelijk toestemming vragen.