App store  Google play

Download de gratis GGZ app

Menu

Banner-medischestaf

Banner Klik kaart

De Medische Staf (MS) is een adviesorgaan van de Raad van Bestuur (RvB) en de Raad van Toezicht en kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen en voorstellen doen. De relatie tussen MS en RvB is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

De RvB vraagt de MS in ieder geval om advies over het meerjarenbeleidsplan, het werving- en selectiebeleid van medisch specialisten, belangrijke organisatiewijzigingen die raken aan het functioneren van de medici, het algemene kwaliteitsbeleid en de ontwikkeling van nieuwe specialismen en werkgebieden. Een delegatie is betrokken bij de jaarlijkse onderhandelingen met de zorgverzekeraars.

© 2014 GGZ Oost Brabant | Disclaimer Privacy-statement ISO9001 ISO9001

Ga naar boven

Achtergrond-blauw