Menu

In deze visie staat de cliënt in alle opzichten centraal. Híj (of zij) bepaalt welke doelen er worden gesteld, híj beslist mee over de behandeling, híj onderneemt zoveel mogelijk zelf de acties die nodig zijn om te herstellen met zijn ziekte.

De argumentatie voor deze benadering is eenvoudig: ieder mens streeft naar een betekenisvol leven. Hierbij is een essentiële schakel dat hij naar eigen inzicht invulling kan geven aan zijn leven. 

Meer informatie vindt u in onze uitgave 'Werken vanuit de herstelvisie' en de digitale versie 'Vallen en weer opstaan'.

 

Ga naar boven