Menu

banner-aanmelden-doorverwijzen

Banner Klik kaart

Wanneer uw patiënt in acute psychische nood verkeert, kunt u doorverwijzen naar onze crisisdienst. In andere gevallen kunt u hem of haar aanmelden via de gebruikelijke formulieren en huisartsen kunnen dit doen via Zorgdomein. Indien nodig kunt u contact met ons leggen voor intercollegiaal overleg (consultatie).

Wachttijden

Voor sommige vormen van zorg kennen we wachttijden. Raadpleeg de actuele wachttijden.

Gesprek

Na aanmelding ontvangt uw patiënt een vragenlijst. Deze dient als leidraad voor het eerste gesprek. Tijdens dit intakegesprek kijken we naar de aard en ernst van de problematiek. Hoe ervaart de cliënt de problemen? Wat wil de cliënt bereiken met de hulp?

Behandelplan

Tijdens een multidisciplinair overleg wordt vervolgens vastgesteld hoe we de cliënt het beste kunnen helpen en hoe het behandelplan eruit kan zien. Als hulp van een andere instelling beter is, bespreken we dat samen met de cliënt. Wij kunnen na aanmelding en intake een verdere diagnose stellen, en indien nodig overgaan tot behandeling van uw patiënt.

Soms is ruggenspraak nodig

Tijdens en na de intake wordt beoordeeld wat de oorzaak van het probleem is: wij stellen een diagnose, de basis voor de verdere behandeling. Om een goede diagnose te stellen, hebben wij soms informate nodig van andere behandelaars. Mocht dat het geval zijn, dan kunnen we een beroep op u doen, en zullen we daarvoor aan uw patiënt schriftelijk toestemming vragen.

© 2014 GGZ Oost Brabant | PrivacyDisclaimer |   Toegankelijkheidsverklaring  ISO9001 ISO9001 NEN

Ga naar boven

Achtergrond-grijsblauw