Menu

banner-wetenschappelijkonderzoek

Banner Klik kaart

‘High Intensive Care in de langdurende psychiatrie’

Lianne Verbruggen

Lianne Verbruggen-Smulders, gz-psycholoog, psychotherapeut doet de opleiding tot klinisch psycholoog. Ze vertelt: “Door de ambulantisering van de zorg is duidelijk geworden dat er opnamemogelijkheden beschikbaar moeten blijven om cliënten die een ernstige psychiatrische crisis doormaken, tijdelijk op te vangen. Mede op basis van ervaringen die we hebben opgedaan bij het project Terugdringen drang en dwang is High Intensive Care (HIC) ontwikkeld. In dit project stelden cliënten en familieleden tien Gouden Suggesties op, om separatie te helpen voorkomen. HIC beoogt de zorg voor psychiatrische patiënten die aangewezen zijn op een crisisopname in een psychiatrisch ziekenhuis, te verbeteren.”

Waar gaat dit onderzoek over?
“Een van de uitgangspunten is dat een crisisopname slechts een tijdelijke onderbreking is in de ambulante behandeling van cliënten. Met mijn onderzoek wil ik in kaart brengen of het HIC model ook toepasbaar is voor cliënten die verblijven in de langdurende psychiatrie en die, vanwege een ernstige psychiatrische crisis, kortdurend opgenomen moeten worden op crisisafdelingen in een kliniek (de langdurende intramurale zorg).”

Hoe ziet het onderzoek eruit?
“Om doel en vraagstelling te kunnen beantwoorden heb ik gebruik gemaakt van een responsieve procesevaluatie waaraan drie crisisafdelingen binnen de langdurende psychiatrie van verschillende psychiatrische instellingen mee deden. We zijn gestart met een afname van de HIC monitor (een modelgetrouwheidschaal) gevolgd door semigestructureerde interviews en focusgroepen. Op basis van de resultaten kunnen we concluderen dat het HIC-model inderdaad ook toepasbaar is voor cliënten die verblijven in de langdurende psychiatrie.

Binnen GGZ Oost Brabant heeft Princepeel 2 de crisisfunctie voor deze doelgroep. Tot enkele jaren geleden werd deze afdeling gezien als een ‘vergaarbak’ van cliënten die niet langer konden verblijven op de overige intramurale voorzieningen binnen de instelling. Om meer specialistische zorg te bieden is in 2012 gestart met de implementatie van HIC op deze afdeling. Dit bij gebrek aan een model wat aansloot bij de doelgroep op Princepeel 2 en zonder dat wetenschappelijk was aangetoond dat het HIC-model toepasbaar was bij deze doelgroep. Vergelijkbare afdelingen in het land deden het zelfde. Nu hebben we vastgesteld dat het model ook op deze doelgroep van toepassing is. Vervolgonderzoek naar de effectiviteit en doorontwikkeling van het model kan nu volgen, wat de specialistische crisisinterventies voor deze doelgroep zal verbeteren.”


Lianne Verbruggen

Woont: samen met man en 3 dochters in Mierlo

Ambitie: om binnen het circuit LIV te komen tot een keten waarin de kwaliteit van leven van cliënten verbeterd kan worden door evidence based en best practices interventies

Typerend: betrokken, sprankelend en gedreven

 

 

© 2014 GGZ Oost Brabant | PrivacyDisclaimer   ISO9001 ISO9001 NEN

Ga naar boven