Waar bieden wij zorg?

Samen met de zorgvrager, zijn naasten en hun (zorg)netwerk zoeken we naar de beste oplossing, zoveel mogelijk afgestemd op de persoonlijke situatie.

Onze hulp is eenvoudig en kort als het kan, intensief of langdurig als het nodig is. Maar altijd toegankelijk en meestal dichtbij: online, op de (digitale) poli/deeltijd (planbare zorg), in de wijk (chronische zorg) of in de kliniek (acute zorg). In de wijk werken we samen met netwerkpartners binnen het sociaal domein van de gemeente.

 • Online, op de (Digitale) poli/deeltijd (planbare zorg)

  Bij GGZ Oost Brabant kun je kiezen voor een volledig (100%) digitale behandeling en voor digitale vormen van begeleiding. We vertellen je er graag meer over.

  Ons multidisciplinaire team begeleidt je in drie maanden naar je behandeldoel. Een snelle start en geen reiskosten of reistijd. Vanuit je eigen vertrouwde plek log je in wanneer jij wilt. De videogesprekken met je behandelaar heb je op afspraak, in een beveiligde omgeving. Jouw behandeling wordt optimaal ondersteund door persoonlijke online opdrachten en intensief contact met jouw behandelaar.

  De voordelen van een 100% online behandeling:

  • een snelle start 
  • geen wachttijden
  • binnen 2 weken ingepland voor een screening vrijwel onmiddellijke start met verdere diagnostiek en behandeling
  • intensieve begeleiding door jouw behandelaar
  • werken aan jouw doelen op het tijdstip en de plek waar het jou uitkomt
  • op maat online opdrachten
  • de behandeling richt zich niet alleen op ziekte, maar ook op kwaliteit van leven, gezondheid en zelfregie
  • toegang tot digitale zelfhulp in groepen, individueel contact met ervaringsdeskundige en digitale dagbesteding
  • een persoonlijke behandeling op maat op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten
  • toegang tot jouw persoonlijke dossier via MijnGGZOostBrabant
  • toegang tot breed aanbod van eHealth modules

  Is dit geschikt voor mij?
  De Digitale Poli van GGZ Oost Brabant is er voor iedereen van 23 jaar en ouder, die te maken heeft met angst- en stemmingsklachten, dwang- of persoonlijkheidsstoornissen of trauma.

  We leggen tijdens de behandeling het accent niet op ziekte, maar op gedrag en gezondheid en eigen regie. Ben jij gemotiveerd om online aan de slag te gaan met je gezondheid, dan zijn wij er voor jou.

  Wat heb ik nodig?
  Veel ervaring met het gebruik van een computer hoef je niet te hebben. Wel heb je een computer, laptop, tablet of smartphone nodig, met een stabiele internetverbinding.

  Uitleg MijnGGZOostBrabant 

  Uitleg Hoe kan ik beeldbellen met mijn behandelaar 

  Veiligheid & privacy
  Vanzelfsprekend is jouw privacy voor ons erg belangrijk. De e-behandelomgeving voldoet daarom aan de hoogste veiligheidseisen.

  Hoe meld ik me aan?
  Voor de Digitale Poli heb je een verwijzing van de huisarts nodig.

  De behandeling wordt vergoed door de zorgverzekering, eventueel vindt verrekening plaats met je eigen risico.

  Meer weten?
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | 088 – 846 00 36

  Download hier de flyer 

 • FACT (in de wijk)

  Functie Assertive Community Treatment

  Vanuit zogenaamde Functie Assertive Community Treatment (FACT)-teams leveren medewerkers vanuit verschillende disciplines hun bijdrage aan de gezondheid van cliënten. Ook werkt binnen elk team een ervaringswerker. Inmiddels zijn teams actief in Bakel, Boxmeer, Deurne, Gemert, Oss, Uden en Veghel.

  Doel
  In essentie willen we bereiken dat de cliënten en hun naasten er op vooruit gaan, doordat de zorg veel meer integraal is. Op deze manier biedt 'werken volgens FACT' ook betere continuïteit van relaties met hulpverleners in de hele zorgketen. FACT maakt het mogelijk dat behandeling en rehabilitatie goed afgestemd worden en afspraken tussen cliënt, begeleider en behandelaar echt wederzijds zijn. Zoveel als mogelijk betrekken wij de partner of familie hierbij.

  In de folder(s) vindt u meer informatie over FACT binnen GGZ Oost Brabant.

  Contact 

  FACT regio Oss
  
Gebouw Arsis
  
Gezondheidslaan 65, 5342 JW Oss
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  (Noord) 088 - 846 01 77 | (Zuid) 088 - 846 01 78

  FACT Boxmeer en Cuijk 
  GGZ Land van Cuijk en Noord-Limburg
  
Bilderbeekstraat 44, 
5831 CX Boxmeer
  088 - 846 00 32

  De Valuwe 1a, 
5431 AV Cuijk
  (alleen op afspraak 0485 31 55 00)  

  FACT regio Uden 
  Violierstraat 11, 
5402 LA Uden
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  088 - 846 01 75
  (ma t/m do van 8.00 uur - 13.00 uur)

  FACT regio Veghel 
  Reigerdonk 38, 
5467 AN Veghel
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  088 - 846 01 76  

  FACT regio Helmond 
  Wesselmanlaan 25A
, 5707 HA Helmond

  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 | 0492 - 84 80 00

  FACT-team Deurne-Asten-Someren-Mierlo 
  St Jozefstraat 30, 
5753 AV Deurne
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  088 - 846 00 14

  FACT-team Gemert-Laarbeek 
  Ridderplein 1, 
5421 CV Gemert
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  0492 - 84 43 03  

  Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen via 0492 - 84 60 00.

  Meer informatie
  Kunt u vinden op de website van: Stichting Certificering (F)ACT

  Lees het artikel Masterclass ‘Psychiatrie in de wijk’: Wat heeft iemand nodig om te herstellen als kernvraag

 • Poli(klinieken)

  • High & Intensive Care adolescenten
  • Angst- en stemmingpoli
  • Digitale poli
  • Eetstoornissenpoli
  • Geheugenpoli 
  • Niet-aangeboren Hersenletsel (NAH)
  • POP-polikliniek (spreekuur dat hulp biedt aan vrouwen met psychische klachten voor, tijdens en/of na de zwangerschap)
  • Psychotraumapoli 

  HIC-Adolescenten

  Soms lukt het niet om je leven van alledag te leiden. Je loopt tegen problemen aan. Je weet niet wat je moet met je gevoel of gedachten. Wanneer je bij de High & Intensive Care (HIC) Adolescenten in behandeling komt, is het voor jou even nodig om een korte periode opgenomen te zijn. Samen met jou, je ouders of verzorgers, je partner of andere voor jou belangrijkemensen, kijken we naar hoe deze korte opname ervoor kan zorgen dat het weerbeter met je gaat. Ook de (ambulante) hulpverlener van wie je al behandeling krijgt,blijft nauw betrokken zodat je je behandeling zo snel mogelijk weer vanuit thuis kunt voortzetten.

  Hoe word je opgenomen?
  De hulpverlener van wie je al hulp krijgt of de medewerker van de crisisdienst, meldt je aan bij de HIC Adolescenten. Hij of zij vertelt jou, samen met je belangrijke naasten, bij voorkeur voor je naar de HIC komt, hoe het er op deze afdeling aan toe gaat. Een opname kan vrijwillig of gedwongen zijn. Dat laatste kan alleen als behandeling voor jou wel noodzakelijk s maar jij dit zelf niet wilt. Hoelang je opgenomen wordt, is bij iedereen anders;zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.Gemiddeld duurt een opname een aantal weken.

  Op de HIC
  De HIC Adolescenten heeft ruimte voor 8 adolescenten in de leeftijd van 16 toten met 23 jaar. De HIC ziet er uit als eenwoonhuis. Je hebt een eigen kamer met daarin een bed, kledingkast en bureau.Ook is er een douche en een toilet. Je mag eigen spullen, zoals fotolijstje, meenemenom je slaapkamer persoonlijker temaken.We vinden het belangrijk dat je contact hebt met voor jou belangrijke anderen.Daarom mag je bezoek ontvangen, van bijvoorbeeld je ouders, vrienden of familie.Je mag ook bellen en internetten. Dat gaat in overleg met je mentoren. Voor ouders en verzorgers of belangrijke anderen bestaat de mogelijkheid om op dagdelen aanwezig te zijn, om zo samen iets te ondernemen. Dit gebeurt altijd in overleg met jou en het behandelteam.Overdag en ’s nachts werken er begeleiders en verpleegkundigen. Bij opname krijg je twee mentoren die voor jou het eerste aanspreekpunt zijn en met wie jeregelmatig overlegt over hoe het met je gaat. Het behandelteam bestaat daarnaastuit verschillende behandelaren zoals: een psychiater, systeemtherapeut, psychiater in opleiding of verpleegkundig specialist, maatschappelijk werker.Omdat je op de HIC samen met anderen verblijft is het nodig bepaalde afspraken te maken, bijvoorbeeld over de privacyvan jou en anderen, roken, rusttijden en dergelijke. Deze huisafspraken overhandigen we je bij opname.

  Herstel voorop!
  Binnen de HIC werken we met jou aanhet herstel van een gezond dagritme ende activiteiten in het dagelijks leven dievoor jou belangrijk zijn; binnen het gezin, maar ook daarbuiten zoals hobby, sport,studie of werk. De dagen op de HIC zijn daarop ingericht.Je wordt uitgenodigd om samen te ontbijten,lunchen en avondeten. Dit avondeten verzorg je in een wisselend schema samen met andere jongeren die op de HIC verblijven. Daar waar mogelijk en passend, zet je je studie, werk of hobby’s voort tijdens je opname. Daarnaast heb je afspraken voor onderzoeken, behandelingen therapie.Hoe een dag op de HIC er voor jou uitziet, is afhankelijk van hoe het met je gaat en wat jouw opnamedoelen zijn. De verwachtingen van jou, voor jou belangrijke anderen en de behandelaren bespreken we in het zorgafstemmingsgesprek (hetZAG) bij opname en daarna een of twee keer per week.Jouw doelen leggen we vast in een behandelplan,samen met de manier waarop wed ie doelen willen bereiken. Dat kan in de vorm van gesprekken, oefenen of therapie,met jou alleen, of met belangrijke anderen erbij. Of in een groep samen met mede-cliënten. Hoe je invulling geeft aanhet weekend, is per persoon verschillend.Daar waar mogelijk kun je (gedeeltelijk)naar huis.Wanneer het beter met je gaat en dedoelen in je behandelplan zijn gehaald, overleggen we over het stoppen van jebehandeling op de HIC en over je dev ervolgbehandeling. De meeste jongeren gaan gewoon weer naar huis en ontvangen dan verdere ambulante behandeling.

  Meer informatie
  De High & Intensive Care voor adolescenten is een onderdeel van GGZ Oost Brabant waarbij qua expertise en diensten nauw wordt samengewerkt met Herlaarhof, centrum voor kinder- enjeugdpsychiatrie (onderdeel van de organisatie Reinier van Arkel). De HIC is gevestigd op zorgprak Voorburg in Vught.Bij je opname op de HIC adolescenten ontvang je een informatiepakket metmeer informatie over o.a. de huisregels.Word je opgenomen met zorgmachtiging of crisismaatregel dan ontvang je ook daarover informatie.


  De Digitale poli 

  Bij GGZ Oost Brabant kun je kiezen voor een volledig (100%) digitale behandeling en voor digitale vormen van begeleiding. We vertellen je er graag meer over.

  Ons multidisciplinaire team begeleidt je in drie maanden naar je behandeldoel. Een snelle start en geen reiskosten of reistijd. Vanuit je eigen vertrouwde plek log je in wanneer jij wilt. De videogesprekken met je behandelaar heb je op afspraak, in een beveiligde omgeving. Jouw behandeling wordt optimaal ondersteund door persoonlijke online opdrachten en intensief contact met jouw behandelaar.

  De voordelen van een 100% online behandeling:

  • een snelle start
  • intensieve begeleiding door jouw behandelaar
  • werken aan jouw doelen op het tijdstip en de plek waar het jou uitkomt
  • op maat online opdrachten
  • de behandeling richt zich niet alleen op ziekte, maar ook op kwaliteit van leven, gezondheid en zelfregie
  • toegang tot digitale zelfhulp in groepen, individueel contact met ervaringsdeskundige en digitale dagbesteding
  • een persoonlijke behandeling op maat op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten
  • toegang tot jouw persoonlijke dossier via MijnGGZOostBrabant
  • toegang tot breed aanbod van eHealth modules

  Is dit geschikt voor mij?
  De Digitale poli van GGZ Oost Brabant is er voor iedereen van 23 jaar en ouder, die te maken heeft met angst- en stemmingsklachten, dwang- of persoonlijkheidsstoornissen of trauma.

  We leggen tijdens de behandeling het accent niet op ziekte, maar op gedrag en gezondheid en eigen regie. Ben jij gemotiveerd om online aan de slag te gaan met je gezondheid, dan zijn wij er voor jou.

  Wat heb ik nodig?
  Veel ervaring met het gebruik van een computer hoef je niet te hebben. Wel heb je een computer, laptop, tablet of smartphone nodig, met een stabiele internetverbinding.

  Veiligheid & privacy
  Vanzelfsprekend is jouw privacy voor ons erg belangrijk. De e-behandelomgeving voldoet daarom aan de hoogste veiligheidseisen.

  Hoe meld ik me aan?
  Voor de Digitale poli heb je een verwijzing van de huisarts nodig.

  De behandeling wordt vergoed door de zorgverzekering, eventueel vindt verrekening plaats met je eigen risico.

  Meer weten?
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | 088 – 846 00 36

  Lees hier de flyer