Menu

Het HOP vult u zoveel mogelijk zelf in op de computer, samen met uw persoonlijk begeleider. Stap voor stap nemen we tien levensgebieden door, die allemaal van invloed zijn op uw herstel. Bij elk levensgebied geeft u aan wat uw wensen zijn, welke concrete stappen u wilt nemen en welke afspraken we maken om u daarbij te helpen. Daarbij richten we ons nadrukkelijk op uw wensen en mogelijkheden, niet op uw beperkingen:

  1. Psychische gezondheid
  2. Wonen en vrijetijdsbesteding
  3. Veiligheid (waaronder crisisinterventie)
  4. Werk en dagbesteding
  5. Sociale contacten
  6. Familie, vrienden, belangrijke naasten
  7. Seksualiteit, intimiteit
  8. Financiën, rechtszekerheid
  9. Lichamelijk welzijn, gezondheid
  10. Regie, eigen kracht, zelfontplooiing, zelfhulp, perspectief
Ga naar boven